TWARDZINA

(SKLERODERMIA, SKLERODERMA)

(Patrz: CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE)