MIESIĄCZKA OBFITA

(Patrz: NADMIERNE KRWAWIENIA MIESIĘCZNE)