GOŚCIEC

(Patrz: REUMATYZM, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW)