BAKTERIE W MOCZU

(Patrz: ZAPALENIE PĘCHERZA MOCZOWEGO)